Solceller i Stockholm

I vårt avlånga land Sverige har vi trots den uteblivna solen (jämfört med många andra länder) bra förutsättningar för solenergi. Ska du till exempel skaffa solceller i Stockholm så är det bra att beräkna på ett ungefär hur många soltimmar du har per år. Eller så gör du bara en enkel jämförelse med ett annat land liknande Sverige, till exempel Tyskland, där dom har producerat mycket solenergi från solceller under längre tid än i vårt land. Det är ett bra land att jämföra oss med då Sverige och Tyskland har ungefär lika många soltimmar per år och ungefär lika mycket solstrålning. Vi har mellan 1600-1800 soltimmar per år.

Fler solceller i Sverige

Som sagt, i Tyskland är nätet av solceller otroligt mycket mer utbrett och där står solcellsenergin för ungefär 8% av all energiproduktion. I lilla Sverige har vi knappt mer än 1% energi från solceller vilket är otroligt lite. Det krävs en hel del innan vi kommer upp i lika hög framställning som Tyskland och det svåraste arbetet är att försöka få Sveriges befolkning att förstå att det faktiskt lönar sig att investera i solceller i Sverige, trots att vi inte har lika många soltimmar som många andra länder i söder. Flera andra länder i Europa skulle också behöva gå över till fler solceller för att klara av den höga elförbrukningen som vi i framtiden kommer att ha.

Hur kan vi utnyttja solceller?

Alla som bor i Sverige vet ju att vi har en förhållandevis kort sommarperiod med sol innan vintern kommer med sitt eviga mörker. Hur ska vi kunna utnyttja den soliga perioden till att täcka även den långa mörka vinterperioden? Hur ska vi bära oss åt för att lagra den energi som vi får under sommaren? Tyvärr finns det inget svar än på den frågan, utan det vi får göra är att komplettera våra solceller med vindkraftverk, vilket är en helt annan historia.